A1_Phân biệt giống của danh từ trong tiếng Đức

1640 0

Danh từ số ít trong tiếng Đức được chia làm 3 giống: giống đức (mạo từ der), giống cái (mạo từ die) và giống trung (mạo từ das). Điểm thú vị trong tiếng Đức là có 34% danh từ giống đực, 46% danh từ giống cái và 20% danh từ giống trung. Nếu bạn không hề biết danh từ đó là giống gì, thì cứ lấy nó là giống cái nhiều khả năng là chính xác đấy 😀

Tuy nhiên chúng ta vẫn cần học giống của danh từ để nói cũng như viết một cách chỉn chu đúng ngữ pháp nha. Khi bắt đầu học tiếng đức, nếu các bạn thường xuyên nhầm lẫn giống của các danh từ, thì cũng đừng lo nhé. Các quy tắc sau đây là những quy tắc thường xuyên sử dụng nhất, sẽ giúp các bạn học giống của danh từ nhanh và đơn giản hơn.

1.Giống Đực:

 • Người mang giới tính nam: der Vater, der Bruder, der Sohn .
 • Nghề nghiệp của người mang giới tính nam: der Lehrer, der Arzt, der Schüler, der Student, der Politiker
 • Quốc tịch của người mang giới tính nam: der Chinese, der Deutsche, der Vietnamese
 • Các thứ trong tuần: der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag
 • Các buổi trong ngày: der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend, (ngoại lệ: die Nacht)
 • Các tháng trong năm: der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember
 • Các mùa trong năm: der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter
 • Phương hướng: der Norden, der Süden, der Osten, der Westen
 • Đồ uống có cồn: der Alkohol, der Sekt, der Schnaps, (ngoại lệ: das Bier)
 • Danh từ biến đổi từ động từ mà không giữ lại đuôi động từ: der Anfang, der Schwung
 • Danh từ kết thúc bằng:
 • -ling: der Lehrling, der Schmetterling, der Liebling
 • -or: der Motor, der Reaktor
 • -us: der Optimismus, der Rhythmus, der Kapitalismus
 • -er (khoảng 70% các danh từ): der Stecker, der Kugelschreiber

2. Giống cái

 • Người mang giới tính nữ: die Mutter, die Schwester, die Cousine
 • Quốc tịch của người mang giới tính nữ: die Chinesin, die Vietnamesin
 • Nghề nghiệp của người mang giới tính nữ: die Krankenschwester, die Buchhalterin, die Lehrerin
 • Danh từ kết thúc bằng:
 • -e (khoảng 90% các danh từ): die Banane, die Klasse, die Tragödie
 • -ei: die Bäckerei, die Konditorei (ngoại lệ: das Ei)
 • -heit: die Freiheit, die Krankheit
 • -keit: die Möglichkeit, die Eitelkeit
 • -schaft: die Freundschaft, die Partnerschaft
 • -ung: die Zeitung, die Buchhaltung, die Meinung
 • -tät: die Universität, die Realität
 • -ik: die Musik, die Republik
 • -ur: die Kultur, die Zensur
 • -ion: die Religion, die Aktion

3. Giống trung

 • Danh từ được hình thành từ động từ nguyên thể: das Lesen, das Schreiben
 • Danh từ kết thúc bằng:
 • -chen: das Mädchen, das Würstchen, das Brötchen, das Kätzchen
 • -lein: Fräulein, das Büchlein, das Knäblein
 • -erl: das Zuckerl, das Semmerl
 • -ment: das Dokument, das Parlament, das Medikament
 • -nis (khoảng 95% các danh từ): das Zeugnis, das Verhältnis
 • -um: das Eigentum, das Reichtum, das Bürgertum
 • -zeug: das Spielzeug, das Werkzeug

Trả lời