A1_Phân biệt NICHT và KEIN trong câu phủ định.

1212 0
Trong tiếng Đức, thông thường chúng ta sẽ dùng nicht hoặc kein để hình thành câu phủ định. Vậy khi nào dùng nicht, khi nào dùng kein? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này để tránh nhầm lẫn khi sử dụng nha.
??Khi nào dùng KEIN?
? Với danh từ không có mạo từ
Ich habe Hunger. – Ich habe keinen Hunger.
? Với danh từ với mạo từ không xác định (unbestimmter Artikel)
Das ist eine Katze. – Das ist keine Katze.
Chú ý: KEIN cần phải chia thêm đuôi dựa vào giống, số, cách của danh từ.
??Khi nào dùng NICHT?
? Phủ định cho động từ (Verben)
Er schläft nicht.
Er hat gestern Nacht nicht geschlafen.
? Phủ định cho danh từ (Nomen) với mạo từ xác định (bestimmter Artikel) hoặc đại từ sở hữu (Possessivartikel)
Er hat nicht das Essen bezahlt, sondern die Getränke.
Ich habe nicht seine Adresse, sondern ihre.
? Phủ định cho tên riêng
Das ist nicht Udos Auto, sondern Susis.
? Phủ định cho đại từ (Pronomen)
Ich habe nicht dich gerufen, sondern Petra.
? Phủ định cho trạng từ (Adverbien)
Sie geht nicht gerne schwimmen.
Wir wohnen nicht in Berlin.
Der Zug kommt nicht um 18 Uhr an.
Otto hat das Loch nicht mit dem Spaten gegraben.
Chú ý: NICHT luôn đứng trước thành phần câu cần phủ định, trừ trường hợp phủ định cho động từ.

 

Trả lời