A1_Danh từ số nhiều

1372 0

Cách chia danh từ số ít sang số nhiều trong tiếng Đức không có nhiều quy tắc chuyên dùng. Dưới đây là những quy tắc chính giúp các bạn nhớ số nhiều của danh từ một cách dễ dàng hơn. Các quy tắc đuôi số nhiều dưới đây không phải lúc nào cũng đúng, vẫn có các ngoại lệ, nhưng đúng với hầu hết (khoảng 80-90%) các danh từ.

(1) -e (+Umlaut)

 • Danh từ giống đực có đuôi eurichieriglingör

der Friseur – die Friseure, der König – die Könige, der Ingenieur – die Ingenieure, der Teppich – die Teppiche, der Liebling – die Lieblinge

 • Danh từ giống cái có 1 âm tiết

die Hand – die Hände, die Kuh – die Kühe

(2) -en

 • Danh từ giống đực có đuôi entandantistor

der Student – die Student, der Praktikant – die Praktikanten, der Professor – die Professoren, der Prokurist – die Prokuristen

 • Danh từ giống cái có đuôi inionikheitkeitschafttätung

die Nation – die Nationen, die Enkelin – die Enkelinnen, die Schwierigkeit – die Schwierigkeiten, die Mannschaften, die Freiheit – die Freiheiten, die Universität – die Universitäten, die Verbindung – die Verbindungen

 • Các từ mượn tiếng nước ngoài:

das Thema – die Themen, das Konto – die Konten, das Album – die Alben

(3) -n

 • Danh từ kết thúc bằng đuôi e

der Name –> die Namen, der Vietnamese – die Vietnamesen, die Banane – die Bananen, die Orange – die Orangen

(4)-(+Umlaut)

 • Danh từ giống đực kết thúc bằng đuôi el, en, er

der Schlüssel – die Schlüssel, der Kuchen – die Kuchen, der Fernseher – der Fernseher

 • Danh từ giống trung kết thúc bằng đuôi chenlein

das Brötchen – die Brötchen, das Fräulein – die Fräulein

(5) -s

 • Danh từ kết thúc bằng âm a, iouy

das Sofa – die Sofas, das Auto – die Autos, die Kiwi – die Kiwis, das Hobby – die Hobbys

(6) -er (+Umlaut)

không có nhiều quy tắc đặc biệt

Một số lưu ý

 • Danh từ kết thúc bằng đuôi nis, in  khi chuyển sang số nhiều phải nhân đôi âm cuối

die Enkelin – die Enkelinnen, die Lehrerin – die Lehrerinnen, das Ergebnis – die Ergebnisse

 • Một vài trường hợp đặc biệt khác:

das Visum – die Visa, das Lexikon – die Lexika, das Matrix – die Matrizen

Trả lời